کونگ فو توآ

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم تیر ۱۳۹۱ساعت 20:41  توسط امیرعباسی  | 

تاریخچه تلفن های همراه از ابتدا تا کنون ( صفحه سنگین )
تصاویری خاطره انگیز....
Motorola DynaTAC 8000XMotorola MicroTAC 9800XMotorola International 3200


Nokia 1011BellSouth/IBM SimonMotorola StarTACNokia 8110Nokia 9000Nokia 9110iNokia 5110Siemens C25Nokia 8210Nokia 7110Nokia 5210Benefon EscSamsung SPH-M100 UproarNokia 3210Ericsson R380Nokia 3310Ericsson R320Siemens ME45Nokia 5510Nokia 8310Ericsson T39Ericsson T66Ericsson T68Siemens S45Nokia 6800Nokia 3510(i)Nokia 7650Sony Ericsson P800Nokia 6100Nokia 6310iSanyo SCP-5300Nokia 1100Nokia N-GagePalmOne Treo 600Nokia 2100Nokia 6600BlackBerry Quark 6210BlackBerry 7210Nokia 7600Nokia 6230Motorola Razor V3Sony Ericsson P910Nokia 7610Nokia 3220Nokia 7280Sony Ericsson K750Nokia 1110Nokia 6680HTC UniversalMotorola RAZR V3 MagentaNokia N73Motorola QBlackBerry PearlKDDI PenckO2 XDA FlameNokia E62iPhoneLG Prada KE850LG VoyagerHTC TouchКоммуникатор Nokia E90Nokia N95LG ShineiPhone 3GT-Mobile G1Nokia N96Nokia 5800 XpressMusicBlackBerry StormBlackBerry BoldNokia E63Nokia N79HTC Touch DiamondNokia E71Prada II or LG KF900LG ArenaHTC MagicNokia N97iPhone 3GS
منبـــــــــع+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 18:47  توسط امیرعباسی  | 

عکس های استاد ابراهیم میرزایی

                                                 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 19:22  توسط امیرعباسی  | 

نام ضربات در کونگ فو

کلیه اسامی و نام های کونگ فو توا ایرانی اصیل و بر اساس زبان پهلوی زبانی قدیمی در ایران می باشد(به زودی ضربات مصور می شود)

تن ویا بن و یا جسم ................................. ایچ
روح و روان................................................نورما
زن ماده یا مونث........................................آن سه ما
مرد یا مذکر...............................................در باتو
سر.........................................................بودن تو
دست......................................................این تو
پا............................................................کی یستی تو
سینه.......................................................تومن تو
پهلو.........................................................یارماتو
پشت.......................................................اوسای تو
استقرارها
استقرار از روبه رو.....................................ایدون ما
استقرار از پهلو........................................تاج ما
استقرار از پشت...................................... ایداث تو
ایستادن در کونگ فو..................................ایده ما
ایستادن پا گشاد.....................................باب تو
ایستادن پاگشاد نیمه رو به رو....................الهام تو
ایستادن از پهلو با زاویه 90 درجه.................اجیر تو
ایستادن معمولی و آزاد.............................انجاس تو
ایستادن رمی و فکری...............................امیرتو
ایستادن متمایل به بغل............................اهوراما تو
ایستادن پا گربه ای..................................سرماتو
ایستادن پا لک لکی..................................اوک تو
ایستادن پا قلابی.....................................بحث تو
حرکات بدن

قدم برداشتن به جلو..................................................ایرمان نا تو
قدم برداشتن به عقب................................................اسیر تو
قدم برداشتن به پهلو.................................................بائس تو
چرخش به عقب...................................................... انارت تو
سر خوردن با جهش و کشش به جلو..........................تورات
سر خوردن با جهش و کشش به عقب........................همه تو
سر خوردن با جهش و کشش به پهلو.........................فران تو

حرکات دست

کنیکها و ضربات مستقیم دست................................................. ماتا دور
نحو بستن مشت....................................................................اتم تو
ضربه پیش مشت....................................................................ما تو
ضربه دو مشتی......................................................................آنخازما
عکس العمل دست............................................................هفتی ما تو
مشت واژگونه..........................................................................کارما
نوک پنجه ها...........................................................................نپتون
پضربه نوک انگشتی..............................................................مبداء تو
ضربه دو انگشتی.................................................................تار ما تو

ضربه سه انگشتی..............................................................روماج تو

ضربه چهار انگشتی.............................................................دارماتو

ضربه پنج انگشتی...............................................................نپتون تو
لبه کنار دست.....................................................................کیان زا

کناره خارجی دست.............................................................اهیپ تو
لبه کنار مشت بسته.............................................................زوره
کف داخل دست..................................................................زوتر
پشت مشت...................................................................یته متو-آثار
آرنج.................................................................................هوتو
ساعد................................................................................چین ما
دفاع.................................................................................باری تو
حمله...............................................................................تو بی تو
پشت دست.....................................................................خمو تو
قوس لبه داخلی دست......................................................اهیپ تو
نوک مرغی.......................................................................اکتو

دستان باز مثل مار..............................................................مین تو

کناره مشت بسته...............................................................زوره

کف گرگی تک...................................................................تن شو

کف گرگی جفت.................................................................خرد خطا

مشت دورانی.....................................................................زمین ما

سیکن سبابه....................................................................کوب ماتو

سیکن وسط....................................................................سو ماتو

ضربه با سیکنها...............................................................شیب ماتو

ضزبه با نوک سبابه شکسته.............................................زوماتو

حرکات پا

ضربه با روی پا با چرخش کمر..............................    یاد کیتو

ضربه با داخل پا به پای حریف...........................................دیاش

ضربه جانبی کمر به بالا.................................................یته

ضربه جانبی پایین(داخل خط 3).......................................کانسی

ضربه به جلو...............................................................کیتو

ضربه زانو...................................................................اتمام تو

ضربه پاشنه پا................................................................مرجان زا

ضربه با سینه پا...........................................................مهرگان زا

ضربه جلوپا..................................................................بخار تو

ضربه پشت پا............................................................. جونگل زا

هلال داخل پا........................................................غوگان زا

ضربه داخل پا..............................................اورایا-ماده بی تو

ضربه خارج پا..............................................سیمای-حزن زا

پشت پا ..............................................................اوسای ما

چرخشی  :تورا اضافه میشود

ضربات افتی...................................................تورمابتو

ضربات پرشی

پرنده عمودی(کیتو پرشی).............................................بث تو

زانوی پرشی................................................................مرجان زا

پرنده پهلو(یته کیتو).........................................بخردتو-توران ما

پرشی به پشت(اوسایما پرشی)...................................بودن تو

پرشی از روی چند نفر.................................................بدرود

پرنده دوپایی..............................................................نپتون تا

گارد آماده به پرش.......................................................انرتو

فرود بعد از پرش............................................................بخ تو

پرنده مبارزه ای.................................................آشوردان مایانه
فنون دفاعی

دفا با لبه دست.....................................................................باکر تو
دفاع با مچ دست................................................................اوج ما تو
دفاع بالا............................................................................آفما
دفاع با ساعد از داخل.........................................................اوداء تو
دفاع با ساعد از خارج.........................................................اورا تو
دفاع با دو دست................................................................ارغه تو
گرفتن...............................................................................تن تو
دفاع دست و پا..................................................................آفاق ترا
دومای خط یک..................................................................دومای ماتو

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 18:8  توسط امیرعباسی  | 

فعالیت های بدنی در بانوان

کشش بالا تنه
 مفید برای: کمر
 
روش حرکت: روی زانو نشسته و بالا تنه خـود را روی
 قسمت فوقانی توپ قرار دهید. دست ها را خم کرده و
 در کنار سر قرار دهید. سینه خود را بطرف پایین حرکت
 دهیـد تـا ستون فقرات بصورت مستقـیم و مـمـتـد قـرار
 بگیرید. سپس به حالت اولیه برگردید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شماره ۹
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
دراز نشست نوع اول
 مفید برای: عضلات شکم، کمر و لگن
 
روش حرکت: روی زانو نـشسـته آرنج ها را روی تـوپ
 قرار داده، کمر خود را خم نمایید. در حالی کـه عـظـلات
 شکم خود را فشرده کرده اید به طرف جلو حرکت کنیـد
 تا جایی کـه بـالا تـنـه و ران در یـک امـتداد مستقیم قرار
 گیرند. سپس به وضعیت اولیه برگردید. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شماره ۸
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
دراز نشست نوع دوم
 مفید برای: عظلات شکم
 
روش حرکت: درحـالی کـه کـف دو پای خود را بصورت
 مسطح روی زمین قرار داده اید، گودی کمر را روی توپ
 گذاشته بصورتیکه ران و بالا تنه موازی با زمین باشنـد
 و عـمـل دراز نشـست عـادی را انـجـام دهیـد. تــوسـط
 عضلات شکم فقط شانه ها و قسمت بالای کمـر خـود
 را به طرف بالا حرکت دهید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شماره ۷
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
شنای بلند
 مفید برای: عضلات سرشانه ای، شـانـه ها، عضلات
 سه سر و عضلات شکم
 
روش حرکت: جلوی زانوهای خود را روی توپ گذارده
 و کف دستها را بصورت مسطح روی زمین قرار دهــیـد.
 (تمـامـی بـدن شـما باید موازی با زمین باشد) بـطـرف
 حرکت کرده و سپس به بالا برگردید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شماره ۶
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
پل خم با زانو
 مفید برای: باسن و عضلات عقب ران
 
روش حرکت: به کمر روی زمین دراز کشیـده با زانوی
 خـم شـده پاشنه پای خود را بالای توپ قرار دهیـد. دو
 دسـت را به طرفین دراز کنید. باسن خود را روی زمیـن
 فـشار داده و بـه سـمـت بالا بیایید. کمی توقف کرده و
 دوباره به حالت اول برگردید.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره ۵
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
چرخش شکمی
 مفید برای: عضلات شکم
 
روش حرکت: روی کمر دراز کشیده،زانوها را خم کرده
 و کف پاها را بصورت مسط روی زمین قـرار دهـیـد. تـوپ
 را نـزدیـک زانـو روی ران و دسـتها را بالای توپ بگذاریـد.
 شانه تان را به طرف بالا حرکت دهید و همزمان توپ را
 بـه بـالای زانـوهـا هدایت نمایید. کمی مکث کرده و باز
 به حالت اول برگردید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شماره ۴
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
حرکت کششی معکوس
 مفید برای: گودی کمر، باسن و عضلات عقب ران
 
روش حرکت: به طـرف شکم روی تـوپ دراز کشیده و
 بـوسیـله پـنـجه پـاها و کف دستها حالت خود را تثبیت
 کنید. در حالیکه بطرف پایین نگاه میکنید دست چـپ و
 پـای راست خود را به طور همزمان به طرف بالا حرکـت
 دهید و ۲ ثانیه در همان حالت باقی مانده و سپس به
 حـالت اولـیـه بـازگـردیــد. همین عمل را برای دســت و
 پای مخالف انجام دهید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شماره ۳
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
شنای تعادلی
 مفید برای: عظلات سر شانه ای، شانه های، عضله
 سه سر و عضلات شکم
 
روش حرکت: دستهای خــود را طـوری روی تـوپ قرار
 دهید که بدنتان با زمین زاویه ۴۵ درجه تشکیل دهیـد.
 تـعادل خـود را بـا نـوک انـگشتـان پـا بـرقرار نمایید. روی
 آرنج خم شده و تا چند چند سانتـیــمتری تـوپ پایـیـن
 بیایید سپس به حالت اول بازگردید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شماره ۲
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
سوپرمن
 مفید برای: کلیه عضلات کمر و باسن
 
روش حرکت: از طـرف شـکـم روی تـوپ دراز بـکشیـد
 بصورتیکه بدنتان با زمین زاویه ۴۵ درجه بسازد. تـعـادل
 خود را توسط نوک انگشتان پا برقرار کنید. دستان خود
 را بـه طـرفیـن سر امتداد داده و عمل کشش را انـجـام
 دهید. گویی در حال پرواز کردن هستید. این حـالـت را
 برای چند لحظه حفظ کنید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شماره ۱
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
چرخش دیواری نشسته
 مفید برای: عضله چهارسر،عضلات عقب ران و باسن
 
روش حرکت: پشت به دیوار ایستاده، پاها را بـانـدازه
 عرض شانه ها بازکرده و توپ را بـیـن گودی کمر و دیوار
 قـرار دهید. در حالیکه به حالت نشستن در می آیـیـد،
 اجازه دهید توپ در پشت شما حرکت کند. زانـوهـا در
 حـالـت نـشسته بـایـد زاویه ۴۵ درجـه تشـکیل دهـنـد.
 سپس به حالت اولیه برگردید.
 
باهاش بچرخید
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بجنبید، نگران نباشید؛ توپهای بزرگ بد به شما صدمه ای نمی زنند. دفعه بعدی کــه به باشگاه میروید این تمرین ها را هم در کنار تمرینات خود انجام دهید، بعد از چنـد هفــته میبینید که تغییر زیادی کرده اید و بخاطر همین از توپ خود تشکر خواهید کرد!

در اینجا نرمشهایی برای افزایش انعطافپذیری و قویکردن مفاصل لگن و پاها آورده شدهاست. از این نرمشها برای آمادهشدن جهت ورزشهای شدیدتر، ورزشهای ایروبیک، به عنوان بخشی از گرمکردن پیش از ورزش یا سردکردن پس از اتمام ورزش میتوان استفاده کرد.
 
بالا آوردن پا به صورت مستقیم:
 
این نرمش عضلاتی را که لگن را خم میکنند و زانو را صاف میکنند تقویت میکند.به پشت دراز بکشید، زانوها را خم کنید و پاها را صاف نگه دارید. یک زانو را باز کنید و پا را به حالت مستقیم در آورید، عضلات این پا را سفت کنید و زانو را تا آنجا که میتوانید مستقیم نگه دارید. این پا را در حدود ۵۰ سانتیمتر بالاتر از زمین نگه دارید. دقت کنید که کمر خم نشود و کاملاً مستقیم باشد. پا را بالا نگه دارید و تا ده ثانیه بشمارید. سپس پا را شل کنید و این کار را برای پای دیگر تکرار کنید.
 
نرمشی برای لگن:
 
این نرمش میتواند در حالت ایستاده و یا در حالتی که به پشت درازکشیده اید انجام دهید. اگر به پشت دراز کشیدهاید تا آنجا که میتوانید پاها را دور از یکدیگر ببرید. رانها و پاها را به داخل بچرخانید به نحوی که انگشتان پاها به طرف یکدیگر بیایند. سپس پاها را به خارج بچرخانید.
 
اگر در حالت ایستاده هستید یک پا را تا آنجا که میتوانید از بدن دور کنید. پاشنهی پا را به داخل و به خارج بچرخانید. میتوانید برای اینکه بهتر بتوانید این نرمش را انجام دهید با دست به جایی تکیه کنید.
 
حرکت پاها به عقب:

این نرمش موجب میشود که نیروی پاها و قابلیت حرکت لگن به عقب افزایش یابد. برای حمایت کافی میتوانید با دست به جایی تکیه کنید. زانوها باید صاف باشند. سپس پاها را از ناحیه لگن به عقب حرکت دهید. مستقیم بایستید و کمر را خم نکنید.
 
تقویت زانو:
 
این ورزش موجب تقویت زانو میشود. روی یک صندلی بنشینید. با سفت کردن عضلات ران زانو را مستقیم نگه دارید. میتوانید دست خود را روی پاها قرار دهید و انقباض عضلات را احساس کنید. در حالی که زانو را در این حالت نگه داشته اید، با پنجهی پا حرکت دورانی انجام دهید. به مرور زمان که زانوها قوی شوند میتوانید مدت زمان مستقیم نگه داشتن زانوها را افزایش دهید. با صدای بلند بشمارید و نفس خود را حبس نکنید.
 
زانوهای قوی:
 
این ورزش عضلات خم و راست کنندهی زانو را تقویت میکند. در یک صندلی که پشتی صافی دارد بنشینید. پاها را از ناحیهی مچ روی هم قرار دهید. پاها میتوانند مستقیم باشند و یا میتوانید هرچقدر که میخواهید آنها را از زانو خم کنید. میتوانید چند حالت مختلف را امتحان کنید. با پایی که در زیر قرار گرفته به بالا فشار بیاورید و با پای بالایی به پایین فشار وارد کنید. به اندازهای فشار وارد کنید که پاها نتوانند حرکت کنند. به مدت ده ثانیه بشمارید. سپس پاها را شل کنید و جای پاها را عوض کنید. در طول مدت نرمش نفس خود را نگه ندارید.
 
کشش عضلات عقب ران:
 
این نرمش برای افرادی که دچار گرفتگی عضلات پشت ران هستند مفید است.
 
احتیاط: در صورتی که زانوهای شما نا استوار و بی ثبات هستند و یا زانوهای شما به عقب خم شدهاند این نرمش را انجام ندهید.
 
به پشت دراز بکشید. زانوها خمیده و پاها صاف باشند. یک پا را از ناحیه ی بالاتر از زانو با دست بگیرید. زاویه ی ران با لگن باید نود درجه باشد. نگه داشتن پا نباید به نیروی دستها وابسته باشد. سپس به آرامیزانو را صاف کنید. تا آنجا که میتوانید پا را مستقیم نگه دارید و تا ده ثانیه بشمارید.
 
احتیاط: مراقب کشش بیش از حد باشید. زیرا ممکن است موجب کشیدگی عضلات و آسیب دیدگی شود.
 
کشش تاندون آشیل:
 
این تمرین به حفظ انعطافپذیری تاندون آشیل کمک میکند. تاندون آشیل یک وتر عضلانی بزرگ است که در پشت پاشنه قرار گرفته است. خصوصاً این نرمش برای سرد کردن عضلات پس از انجام پیادهروی و دوچرخهسواری مناسب است. همچنین برای افراد مبتلا به اسپوندیلیت آنکلیوزان یا چسبندگی مهره ها، آرتریت پسوریازیسی و گرفتگی عضلات ساق پا میتواند استفاده شود.
 
در مقابل یک دیوار بایستید. یک پا را جلوتر از پای دیگر قرار دهید. پنجهها رو به جلو باشند و پاشنهها روی زمین قرار داشته باشند. به جلو خم شوید و با دستها به دیوار تکیه کنید. زانوی پای جلوتر را خم کنید و زانوی پای عقب را صاف نگه دارید در این حال هنوز پاشنه های شما به زمین چسبیده اند. در این صورت کشش را در عضلات ساق پا احساس خواهید کرد. این حالت را برای ۱۰ ثانیه حفظ کنید. مراقب باشید که این حرکت را به صورت ناگهانی انجام ندهید بلکه به آرامیحرکت کنید.

پنجهی پا:
 
این نرمش عضلات ساق پای شما را تقویت میکند و در راه رفتن، بالا رفتن از پلهها و ایستادن کمتر خسته میشوید. برای حمایت کافی به یک میز و یا به دیوار تکیه بدهید. پنجههای پا را بالا ببرید. این حالت را برای ۱۰ ثانیه حفظ کنید. سپس به آرامی پنجهها را پایین ببرید.

توجه:
 
هر چقدر که به انجام حرکتها ادامه دهید نکته ی مهم این است که تعادل خود را حفظ کنید و مچ پاهای خود را کنترل کنید. اگر انجام این نرمشها برای شما مشکل است و یا نمیتوانید در حالت ایستاده نرمش کنید میتوانید برخی از آنها را در حالت نشسته انجام دهید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی ۱۳۹۰ساعت 15:49  توسط امیرعباسی  | 

پوکی استخوان

تغذیه نقش مهمی در پیشگیری از پوکی استخوان دارد و افرادی که کلسیم کافی در رژیم غذایی آنها وجود ندارد. یا ویتامین «D » کافی دریافت نمی‌کنند، در معرض ابتلا بیشتری هستند.
این متخصص تغذیه اضافه کرد: پوکی استخوان قبل از بروز عوارض آن علامتی ندارد. علائم آن هنگامی ایجاد می‌شود که شکستگی اتفاق افتاده باشد و ممکن است شکستگی مهره و بدون درد اتفاق افتد و به صورت خمیدگی ستون فقرات و کاهش قد بیمار دیده شود.
صفوی گفت: عکسبرداری با اشعه ایکس به تشخیص شکستگی و پوکی‌استخوان کمک می‌کند، ولی برای تشخیص زودرس آن روش مناسبی نیست. افرادی که در معرض خطر پوکی استخوان قرار دارند، قبل از شروع عوارض باید اقدامات پیشگیرانه را آغاز کنند.
وی افزود: بهترین روش برای پیشگیری از پوکی استخوان وعوارض آن، رعایت رژیم غذایی مناسب، فعالیت ورزشی مناسب و دوری از عوامل کمک کننده در افزایش پوکی استخوان، مانند استعمال دخانیات (به ویژه تمام موارد ذکر شده تا قبل از سن ۳۵ سالگی) و ارزیابی‌های لازم برای تعیین میزان تراکم استخوانی است.
وی اضافه کرد: برای پیشگیری از این بیماری باید به طور منظم ورزش کرد. به خصوص استخوان‌های اطفال با ورزش محکم می‌شوند و رشد طبیعی خواهند داشت. افراد بالغ نیز باید تحرک کافی داشته باشند. استراحت و عدم تحرک باعث تحلیل بافت استخوانی می‌شود. بهترین، مفیدترین و کم خرج‌ترین ورزش برای انسان‌های بالغ و به ویژه افراد مسن پیاده روی است.
صفوی گفت: توجه به این نکته نیز بسیار مهم است که ورزش‌های تحمل وزن مثل پیاده روی نقش مهمی در رسوب کلسیم در استخوا‌ن‌ها دارند و ورزش هایی که فشار و تحمل استخوانی ندارند، کمتر از ورزش‌های تحمل وزن در این مسئله اثر مثبت دارند. از مصرف مواد افزایش دهنده پوکی استخوان مانند سیگار و قهوه فراوان نیز برای پیشگیری از بروز پوکی استخوان باید اجتناب کرد.

آخرین روشهای فعالیت بدنی تحمل وزن
بهترین راه‌ها برای ورزش کردن و بهبود بخشیدن سلامت استخوان، در هنگام پوکی استخوان، چه هستند؟ یکی از پزشکان غدد در آمریکا می‌گوید که، باید برای تنش استخوانی و ماهیچه‌ای ورزش‌های تحمل وزن را انجام داد. قبل از انجام هر ورزش با دکتر مشورت کنید. سپس هر یک از ورزش‌های زیر را امتحان کنید! 
 
 ۱- تای چی (Tai Chi)
تای چی- یک فرم از حرکات تند و موزون- استخوان‌ها را هماهنگ و قوی می‌سازد. یک مطالعه نشان داده است که تای چی فرایند پوکی استخوان را در زنان یائسه کند می‌کند. زنانی که هر روز ۴۵ دقیقه این ورزش را انجام می‌دهند، ۵ روز در هفته به مدت یک سال، سه و نیم بار کمتر از دیگر افراد دچار پوکی استخوان می‌شوند. سلامت استخوان‌های آنها از طریق آزمایش تراکم مواد معدنی استخوانی مشخص می‌شود.
۲- یوگا
مطالعه‌ای در ژورنال یوگا مشخص کرد که زنانی که به طور مرتب ورزش یوگا را انجام می‌دهند، تراکم مواد معدنی استخوانی در ستون فقرات آنها بیشتر می‌شود. تمام روش‌های یوگا برای سلامت استخوان‌های کپل، ستون فقرات و مچ دست‌ها مفید هستند. این استخوان‌ها آسیب‌پذیرترین استخوانها در مقابل شکستگی می‌باشند. حرکتهای ایستاده مثل جنگجو۱ و جنگجو۲ برای استخوان‌های بزرگ کپل و پاها مفید هستند. حرکتهایی همچون سگ بصورت پایین برای مچ دست، بازوها و شانه‌ها کارساز بوده. دو حرکت نیلوفر آبی و کبری، که برای ماهیچه‌های پشت استفاده می‌شوند، برای سلامت ستون فقرات مفید می‌باشند. یوگا همچنین توازن، هماهنگی، تمرکز و هشیاری بدن را تشدید می‌سازد.
۳- پیاده روی سریع
یک راه داشتن تناسب اندام که هرگز فراموش نمی‌شود. این ورزش در بین زنان پر طرفدار است، و یک راه بهبود بخشیدن به سلامت استخوان می‌باشد. در تحقیقی مشخص شد که، پرستارانی که ۴ ساعت در هفته پیاده روی می‌کردند، ۴۱ درصد کمتر در معرض شکستگی کپل بودند، در مقایسه با افرادی که کمتر از یک ساعت در هفته پیاده روی می‌کردند. پیاده روی سریع بهترین می‌باشد، اما شما می‌توانید سرعت خود را بر اساس سطح تناسب اندام خود تغییر دهید. پیاده روی آزاد است، و شما هر جایی و هر زمانی، حتی زمان مسافرت، قادر به انجام آن هستید.
۴- گلف
شاید تا حالا فکر کرده اید که گلف برای افراد پیر بوده است- افرادی که نمی‌توانند ورزش‌های واقعی را انجام بدهند. دوباره فکر کنید. کشیدن کیف گلف در اطراف ۱۸ سوراخ، و پس و پیش بردن چوب آن برای پرتاب توپ، برای بالا تنه مفید می‌باشند. و همه آن پیاده‌روی‌ها و تعقیب توپ، به معنی کارساز بودن برای ستون فقرات و کپل‌ها می‌باشد. گلف به ورزش تحمل وزن، یک اسم جدید می‌بخشد.

- راه پیمایی (Hiking)
کار تحمل وزن و تاثیری که پاها به زمین برخورد می‌کند، می‌توانند تراکم استخوان را، به ویژه در کپلها، افزایش دهند. این شبیه قدم زدن می‌باشد. با بالا و پایین رفتن تنه، تاثیر بیشتری روی استخوان‌های کپل می‌گذارید و سلامت استخوان را بهبود می‌بخشید. هر چه روی پاها تاثیر بیشتری باشد، تراکم استخوانی افزایش می‌یابد. با راه‌پیمایی، دلزدگی کمتر می‌شود. علاوه بر آشنا شدن با افراد جدید، می‌توانید مناظر جدید و زیبایی را تماشا کنید.

۷- ورزش‌های راکتی
تنیس، اسکواش و پینگ پنگ می‌توانند تراکم استخوانی را ساماندهی کنند. هر بار که به توپ ضربه می‌زنید، بازو، مچ دست و شانه خود را می‌کشید، و به این طرف و آن طرف می‌دوید، ستون فقرات و کپل‌های خود را به کار می‌گیرید. اگر قصد انجام ورزش‌های راکتی را دارید، سعی کنید نوع تک نفره آن را امتحان کنید، چرا که مجبور می‌شوید بیشتر بدوید.
۸- ورزش استقامتی
وزنه برداری، استفاده از ماشین‌های وزنه ای، انجام ورزش‌های سوئدی، اشکالی از ورزش استقامتی می‌باشند. که در آنها با بعضی از فرم‌های مقاومتی کار می‌شود، چه با وزنه یا بدون وزنه باشند، تا استخوانها و ماهیچه‌ها دچار تنش شوند. اگر در نهایت دو بار در هفته این ورزش‌ها را انجام دهید، رشد استخوانهای خود را تحریک می‌سازید. هر باشگاهی یک مربی دارد که می‌تواند فعالیت بدنی را برای پاها، پشت، شانه‌ها و بازوهای شما طراحی کند، تا بتوانید به تناسب اندام برسید و سلامت استخوان‌های خود را بهبود ببخشید. 
 
 آگاهی داشتن در مورد استخوان‌های لاغر
اگر استخوان‌های ضعیفی دارید به هشدارهای زیر توجه بفرمایید:
* به دلیل اینکه، احتمال شکستگی در شما بیشتر از حد نرمال است، از انجام ورزش هایی که زمین خوردن در آنها جدی است، مثل اسکی، اسکیت روی یخ و اسکیت معمولی، خودداری کنید.

* اگر استخوان‌های ستون فقرات شما نازک و ضعیف است، می‌توانید از بعضی خم شدن‌ها در ورزش یوگا صرف نظر کنید.

* دوباره، قبل از شروع هر ورزشی با دکتر خود مشورت کنید، به ویژه اگر داروهایی مصرف می‌کنید که هماهنگی شما را کند می‌سازند و توازن شما را برهم می‌زنند.

رهنمود آخر
 صبور باشید. فاز ساخت استخوان در جوان‌ها ۳ تا ۴ ماه طول می‌کشد، اما اگر پوکی استخوان دارید یا پیر هستید، بیشتر به طول می‌انجامد. بنابراین بعد از یک هفته فعالیت بدنی، توقع نداشته باشید که پیشرفتی حاصلشود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 13:30  توسط امیرعباسی  | 

برای رفع خستگی

مصرف انگور خستگی را برطرف می کند و به دلیل داشتن پتاسیم برای برطرف کردن ضعف بدن مفید است.

یک متخصص تغذیه در گفتگو با فارس با بیان این که مصرف انگور برای مبتلایان به بیماری های اعصاب و قلب مفید است، افزود: مصرف آب انگور تازه می تواند یبوست که عوارض آن بی اشتهایی، نفخ، سردرد، تشنگی مفرط و بوی بد دهان است را از بین ببرد.

به گفته مرتضی صفوی، غوره که حالت کال انگور است نیز برای تسکین خارش های پوستی موثر است.

این متخصص تغذیه با تاکید بر این که دانه های خشک انگور صفرا و بلغم را رفع کرده ، مصرف روغن هسته انگور را نیز به دلیل داشتن اسید های چرب غیر اشباع برای بدن مفید دانست.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:55  توسط امیرعباسی  | 

تقویت عضلات شانه

مفصل شانه از استخوانهای کتف، ترقوه و بازو تشکیل شده که به هم متصل شده‌اند. این مفصل از متحرک‌ترین مفصل‌های بدن است. درد‌ شانه یکی از شایع‌ترین درد‌هاست که در هر سنی علت خاص خود را دارد. افراد در سنین بالا در اثر وارد آمدن ضربه و یا استفاده طولانی مدت از دست دچار درد می‌شوند.

 در افراد جوانتر در اثر آسیبهای ورزشی و در اثر فشار بیش از حد ممکن است شانه دچار آسیب  شود. افراد میانسال ممکن است دچار بیماری شانه منجمد ‌شوند. این افراد درد و محدودیت حرکتی دارند. درمان قطعی مشکلات مفصلی بایدتوسط پزشک صورت گیرد.

مفصل شانه یک مفصل کاربردی مهم برای بدن محسوب می شود. در اثر بی تحرکی خصوصا در سنین بالاتر عوارضی برای این مفصل مهم ایجاد می شود. نرمشهای مناسب می تواند باعث افزایش کارایی و حفظ سلامتی مفصل شانه شود. افزایش انعطاف پذیری و تقویت شانه ها با نرمش مناسب حاصل می شود.

همچنین این نرمشها می تواند به عنوان بخشی از گرم کردن بدن پیش از آغاز ورزش یا سرد کردن بدن پس از اتمام ورزش به کار رود. تمرینها را به آرامی شروع کنید و در صورتی که حین اجرای آنها دچار درد یا ناراحتی شدید انجام نرمش را متوقف کنید.

حرکت آونگی:

این حرکت برای شانه ی دردناک و یا شانه ای که دچار محدودیت حرکتی شده است مفید است. این نرمش را می توان در حالت نشسته یا ایستاده انجام داد.

کمی به جلو خم شوید. اجازه دهید که بازوهایتان در جلوی بدن شما به حالت آویزان قرار بگیرند. بازوها را شل کنید و وزن آنها را احساس کنید. این حالت را مدتی حفظ کنید.

سپس دایره های کوچک به وسیله حرکت آزادانه ی آنها ایجاد کنید. دایره ها را به تدریج بزرگتر کنید. می توانید تا هنگامی که احساس ناراحتی نکرده اید تمرین را ادامه دهید. با احساس ناراحتی نرمش را متوقف کنید.

حرکت گهواره ای:

با یک دست آرنج دست دیگر را بگیرید. بازو را بالای سر ببرید. بازو را تا جایی بالا ببرید که قابل بالا رفتن باشد و فشار زیادی وارد نکنید. سپس آرنجتان را باز و بسته کنید.

اگر حرکات شانه ی شما دردناک یا محدود باشد، می توانید این کار را در حالت خوابیده انجام دهید.

حرکت عصا:

اگر یک یا هر دو شانه ی شما محدودیت حرکتی خاصی دارد یا ضعیف می باشد این نرمش برای شما مفید است. از یک چوب دستی یا چوب به عنوان عصا استفاده کنید. هر دست خود را روی هر یک از انتهاهای چوب دستی قرار دهید و سپس تا آنجا که می توانید آن را بالا بیاورید.

این نرمش را می توان ایستاده، نشسته یا خوابیده انجام داد.

 حرکت قرقره ای:

یک قرقره یا قلاب را به میله ای در بالای چارچوب در متصل کنید. یک تکه طناب لباس را از قلاب عبور دهید. از طناب کافی استفاده کنید تا بتوانید هنگام نرمش بنشینید. هر انتهای طناب را با یک دست نگه دارید. اگر محکم نگه داشتن طنابها ناخوشایند است از دسته یا دستگیره و یا از لایه ای پارچه استفاده کنید. هنگامی که یک بازو را پائین می کشید بازوی دیگر بالا خواهد آمد. بازوها را به همین طریق در جلوی بدن و در اطراف و جهتهای مختلف به آرامی بالا و پائین ببرید.

لمس کردن دست دیگر:

این حرکت موجب افزایش انعطاف پذیری و تقویت هر دو شانه می شود. یک بازو را بالای سر ببرید و آرنج را خم کنید تا بتوانید با دست، پشت خود را لمس کنید. بازوی دیگر را به پشت ببرید و آرنج را خم کنید. اکنون سعی کنید که دست خود را با دست دیگر لمس کنید. آیا می توانید انگشتان خود را به هم برسانید؟ مدتی بازوها را رها کنید. این کار را برای بازوی دیگر تکرار کنید. برای بیشتر افراد این کار در یک سمت راحتتر است.

لمس تیغه ی کتف:

این نرمش برای تقویت قسمت فوقانی و میانی پشت و برای کشش قفسه سینه مفید است. در حالت نشسته یا ایستاده شانه ها را رها کنید. سر باید کمی بالا باشد. بازوها را در حالی که از آرنج خم شده اند به سمت پشت و در دو طرف بدن بالا ببرید. تا آنجا که می توانید به این کار ادامه دهید تا بتوانید تیغه ی استخوان کتف خود را در دو طرف لمس کنید. سپس دستها را بیشتر از پشت به هم نزدیک کنید تا بتوانید آرنجهای خود را لمس کنید. اگر احساس ناراحتی کردید تمرین را متوقف کنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:42  توسط امیرعباسی  | 

کونگ فو توآ

دستیابی به کلید اسرار اطوار انسانی و بکار گرفتن کلید امکانات فیزیولوژیک و پسکولوژیک- مبتنی بر شناسائی یکصد و هفتاد هزار نقطه تلاقی بدن ( لکورپس آسترال ) و بدن فیزیکی و کنترل جریانهای انرژی ( یانگ وین ) و گشودن دریچه های ( چاکرا ) نهفته بر نیروهای خفته بدن ( کوند الینی چکتی ) و دخول از عوالم و ترکیبی و عوالم تجریدی و اجرای 73000 تکنیک ، ترکیب ، عکس العمل سازی و کنترل کلید عضلات ارادی و غیر ارادی بدست توانائی خواستاری و رسیدن به مرحله برون فکنی و سیر مستقل روحانی میباشد و کنکاش در اصول ذن جنبه عبودیت در جنب جنبه الوهیت مضمحل ساختن و به شناخت حقیقت عینی مطلق و درخویش بر اصول  ساتوری نائل گشتن است مکتب
از این رو میان انشاء انسان و دو نشئه تن و روان پیوندی عینی و مشهود حاصل میگردد و عبور از هر یک از دو نشئه مستلزم علم به کیفیت خاص و اسرار و رموز همان نشئه است . بطوریکه روان می تواند در عبور از تن کلید حدود را در نور دیده و سدود را بشکند حدود را بفضای استقلال و تجربه برساند و در آن مقام که نشئه دوم از اطوار انسانیت است نیز با علم باصول و فروغ و رموز و اسرار طی طریقت نماید. حدیث طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلم، تحقیق علم را فرضیه دانسته و حدیث العلم علمان علم الابدان و علم الادیان بطور کامل بیان انواع دوگانه علم را نموده و نشان می دهد که طی راه نیاز به شناخت و معرفت آن راه داشته و زیر بنای علمی این معرفت ، شناخت مبتنی برتجربه علمی خصوصیات بدنی است . 
 
انشاء مصد ر باب افعال به معنی متعدی از ریشه نشاء و مصدر نشئه میباشد. نشئه به معنی یک مرحله و پله از هستی است که ایندو مبتنی و مسبوق به ماده قبل نیست و لیکن انشاء مبتنی بر ماده قبل است ؛ در حقیقت انشاء تغییری است که به واسطه حرکت حاصل میگردد و این حرکت موجب ارتقاء ماده کمالات میشود . پس انشاء مسبوق به خلق و فطرت ماده در صورت و شکلی خاص می باشد که بدین واسطه آنرا وارد مرحله و فعلیت بعدی میگرداند . یعنی آنرا از نشئه ای به نشئه دیگر و از پله ای به پله بالاتر بردن یا از قوه به فعل کشاندن ، پس در انشاء مفهوم ارتقاع و تکامل نیز مندرج است در حقیقت خلقت نقطه تکوین و ایجاد قوه و ماده است و انشاء سلسله تعالی و ارتقائی فعلیت یافتن که الی ربک منتهی ها . انشاء بر دو نوع است یکی سیر تکاملی و رجوعی کلید موجودات ، و دیگر سیر کمالی و اروجی انسان هر دو سیر به طورکلی از ماده آغاز می شود و بروح منتهی گشته و از آن به عالم الوهیت میرسد انشاء انسان : نقطه آغازینش جسم است که به مشابحه زمینی میباشد که چشم زاینده روح تدریجا از آن به واسطه تعادل َآخشیجات اربعه شروع بظهور میکند و در آن جریان یافته به مثابحه رودی میگردد تصویه جسم و اعتدال امزجه اربعه انشاء تن است که به ظهور روح منتهی میگردد و شدن روح در بستر خویش به سوی دریای بودن ، سلسله انشاء روح است که دراین سیر ، ملک و ملکوت را طی کردن عوالم کثیف و لطیف و انوار سبعه و بحور لایتناهی را پیموده ایل و به مقام قاب قوسین منتهی میگردد که این مرحله نیز انشاء روح می باشد .

در هنر کانگ فو 73000 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی وجود دارد تکنیک یک رابطه فنی و ریاضی میباشد.وترکیب یک عامل شیمیایی و عکس العمل سازی از عوامل فیزیکی میباشد .این حرکات طوری طراحی شده اند که در هر خط (فرم)  نسبت به پیشرفت همراه در طول تمرین حرکات از ساده به مشکل رفته رفته کامل میشوددر اثر تمرین تکنیکهای کانگ فوماهیچه بدن درزوایای خاصی تقویت شده و هماهنگی اعصاب وعضلات به حد اعلای خود میرسد استقامت بدن بیشتر شده وقدرت قلب افزایش می یابد-تنفس تنظیم شده وبا درست نفس کشیدن جلوی خستگی بدن گرفته می شود و در بعد روانی نیز با اجرای تکنیکهای کانگ فو روح انسان نشاط وشادابی خاصی یافته وبه آرامش می رسد که باعث روشن بینی ونوآوری وهماهنگی کامل روح وجسم میشود.

کونگ فوتو آ با بهره گیری از سالها تجربه در رشته های مختلف رزمی و دوره های جنگهای چریکی و نبوغ و قابلیت های علمی و فنی آقای ((ابراهیم میرزایی)) در ایران بنیانگذاری شد. اصول اساسی کونگ فوتوآ در کتاب ((ذن در کاراته)) توسط بنیانگذار تعیین گشت و مراحل آزمایش را در باشگاه سرباز ((پهلوی سابق)) با موفقیت پشت سرگذاشت. با گذشت چند سال و تربیت تعداد قابل توجهی از همراهان ، کونگ فوتوآ فعالیت رسمی خود را از سال 1352 با تأسیس دانشکده انشاء تن و روان آغاز نمود، به خاطر هماهنگی با فیزیک بدنی جوانان این سرزمین و درخشش چشمگیر همراهان در مقایسه با ورزش های رزمی آن زمان ،کونگ فوتوآ در مدت کوتاهی کمتر از 5 سال مسیر ترقی و تعالی را طی نمود و سیل انبوه جوانان را بخود جذب کرد. بخاطر اختلاف استاد میرزایی با مسئولین وقت ورزش (شاهپور غلامرضا)، دانشکده انشاء تن و روان در سال 1356 تعطیل شد و خیل عظیم همراهان کونگ فوتوآ در پارک ها و سالن های کوچک خصوصی و سوله های اجاره ای به فعالیت ادامه دادند. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و سرنگونی رژیم پهلوی تقریباً تمام سالنهای ورزشی باشگاه تاج تحت مدیریت و حفاظت همراهان کونگ فوتوآ قرار گرفت و فعالیت ورزشی بدون وقفه شروع شد، و کونگ فوتوآ حدود 2 سال با سرعت در ارتقاء کمی و کیفی همراهان موفقیت های چشمگیری را کسب نمود. متأسفانه در سال 1360 بعلت سوء تفاهم های به سبب فعالیت های سیاسی استاد میرزایی مجدداً فعالیت رسمی کونگ فوتوآ دچار وقفه شد، اما کماکان همراهان کونگ فوتوآ به امر معرفی  و آموزش این ورزش رزمی جذاب و پرطرفدار ایرانی ادامه دادند. در اثر فعالیت های چشمگیر و تلاش خستگی ناپذیر و پیگیری های مستمر همراهان مجدداً اوایل 1370 فعالیت کونگ فوتوآ با عنوان انجمن کونگ فوتوآ بطور رسمی زیر نظر فدراسیون کاراته ادامه یافت. در سال 1371 کمیته مستقل ورزشهای رزمی و اواخر سال 1371 فدراسیون کونگ فو، ووشو و رزم آوراان تشکیل شد و در سال 1378 بنام فدراسیون ورزشهای رزمی تغییر نام یافت و درمدتی کمتر از یک سال در سال 1379 تحت عنوان کمیته مستقل کونگ فوتوآ فعالیت نمود و مجدداً در سال 1381 در زمره سبک های فدراسیون ورزشهای رزمی درآمد. این تغییرات پی در پی که غالباً با مدیریت افراد غیر آشنا همراه بود آسیب های بسیار جدی تر و مخرب تر از زمان فعالیت غیررسمی بر پیکر کونگ فوتوآ وارد نمود، اما با وجود همه این ناملایمات و جفاها ، همراهان کونگ فوتوآ به ساماندهی و سازماندهی این ورزش رزمی ایرانی ادامه دادند و تمام آئین نامه ها و مقررات علمی و فنی و ارتقاء رتبه های فنی و مدارج مربیگری و داوری را تدوین نمودند. اکنون کونگ فوتوآ با هزاران همراه در سرتاسر ایران اسلامی و چندین کشور از جمله آمریکا، کانادا، هلند، ترکیه، آذربایجان، سوریه، لبنان، پاکستان، افغانستان، سوئد، بلژیک فعالیت گسترده ای دارد و هر روز به تعداد همراهان این ورزش افزوده می شود.

کونگ فو توآ يک هنر رزمي ايرانيست که در خارج از ايران با مُعرفانِ خوب و بَدَش به پِرشين کونگ فو، يعني کونگ فوي پارس، شناخته شده. وجه َتمايز اين هنر از هنرهاي رزمي ديگر، حرکات پُرتوانِ جسماني، همراه با شُک هاي تکنيکي و رانشِ بازدَم است که چون اُجاقي وجود را شعله ور ميکند و پس از فرو کش يا پايان تمرين، احساسي خوب و پاک به آدم ميدهد که آدم از تلاشِ خود، خوشنود ميشود. بِسان يک رقص قدرت ميماند که بر پايه ي فرهنگ و آدابِ نژادِ آريايي از خاور تا باختر و از شمال تا جنوب ايران و فَراسوي مرزهاي ايرانِ کنوني ريشه دارد. کونگ فو توآ شامل تکنیک ها، ترکيبات، دورانها و پيچشهاي بسياريست که زيبا به نظر ميرسند و يک چالش بزرگ براي کسانيست که در پي ورزشهاي رزمي هستند يا پيِ خود شناسي ميگردند. بهتر است که ما مشکلات و خواسته هاي شخصي خود را با آن مخلوط نکرده و درست آموزش دهيم کونگ فو توآ دَربَرگيرنده ي نرمشها، حرکات بدنساز، تکنيکهاي دست و پا، حرکات موجي، تمرينات تنفسي، يوگا، نفوذ بر اجسام سخت، دفاع شخصي، مبارزات سُنتي آزاد و نيمه آزاد، تمرينهاي انفرادي و تمرينهاي گروهي است.

در تمرين ها، سرعت، اِنعطاف، و هدف گيريِ توان در يک نقطه يا همان تمرکز گيري، شايانِ توجه است تا دست يازيده به مطلوب برسيم در کونگ فو توآ روي هنایش يا اَثرِ تمرينات توجه ويژه اي ميشود ميوه و اَثري که انسان از اين خود شناسي بر ميگيرد از آنجايي که با انجام اين تمرينها و کنکاش در فلسفه ي کونگ فو توآ انسان با چرخه ي هستي يين و يانگ در مياُفتد و چالش ميجويد، پس در اين دَرگيري، توانِ او نيز در هر گوشه اي از زواياي هستي بروز ميکند بزبان ساده کونگ فو توآ هر گونه زشتي و نيکي را در انسان بيدار ميکند و يک کارگر کونگ فو يا کونگ فو کار توانِ نهفته، پتانسيلِ هر کرداري را دارد، از پليد ترين تا پاک ترينِِ کردارها، درست بر خلاف آنچه که ما تصور ميکنيم که با اجراي کونگ فو توآ همه چيز روبراه است و ما انسانهايي وارسته هستيم، برعکس، تازه اول بازي و کشتي گرفتن با پديده ها و چگونه زيستن آغاز گشته، بدون بيدار شدنِ نيروهاي نيک و بد، خودشناسي، مُيسر نميشود، چرا که قوه ي شناخت، از طريق قياس، کشمکش و توازنِ اين دو نيرو بدست ميآيد و هدف کونگ فو توآ معرفت يا شناخت و خود شناسي است. پس نيروهاي پليد را ميتوان مقياس شناخت خوبيها قرار داد و آموخت چنانچه از يک بي ادب ميتوان درس ادب آموخت و رفتار بي ادبانه را تکرار نکرد. براي خود شناسي نظري به تاريخ مشترکمان در کونگ فو توآ بيافکنيم. در تاريخچه ي چند ساله ي ترازوي کونگ فو توآ ميبينيم که کفه ي پليديها هميشه سنگين تر بوده و اثرات پليد بسيار بجاي مانده، دقيقاً همين نکته نشانگر اينست که اين راه، راه دشواريست و پيمايشِ آن، کار هر کسي نيست پس براي خودشناسي و سخت کوشي، راه خوبيست و نبايد بخاطر زشتيهايي که در آن رخنه کرده، راه را نفرين کرد، بلکه بايد در سويه ي خودشناسي در آن گام زد و اثر نيک بر جاي گذاشت. سيستم تکنيکهاي کونگ فو توآ از آناتوآ تا وايمابتو در حالتِ اُفقي طراحي شده اند، با زدن اين تکنيکها، نيروي آزاد شده باعث شده که کارگران کونگ فو توآ يا کونگ فو کاران، ديد و افکارشان در اُفق و حالاتِ تعصبي و فناتيک شکل گرفته، بطوريکه جاي ديگر را نميبينند. به سخن يارومه ابراهيم ميرزايي توجه کنيم خورشيد با تعصبي خاص، ميلياردها سال است که سر جايش مانده و نور ميپراکند مهر و فروغش جاريست اما آدم خورشيد نيست آدم وظايف ديگري دارد. حرکت آدم تغيير و تغيير يعني امکان خود شناسي، ولي اين تغيير نشان نداشتن ايمان يا نماد ناپايداردي نيست نشان اينست که انسان همواره از راديکالِ هستي به هستي ميرود و تغيير يا پيشرفت ميکند انسان لايتغير نيست و تغيير بخشي از بافت وجود انسان است که خود نيز در تغيير است. اکثر کسانيکه با واژه ها و فلسفه ي کونگ فو توآ آشنا ميشوند، شروع به تقليد از سخنانِ يارومه ابراهيم ميرزايي ميکنند و ديگر از دل سخن نميگويند اين اشتباه است و شخصيتي مجازيست در صورتيکه گوهر وجود آدم اصالت است و بر پايه ي اين اصالت آدم بايد بيآموزد ولي خودش باشد نه کسي ديگر و شخص پرست و يا بُت پرست نشود، اين اشتباهيست که اکثر ما کرده ايم و بايد اين اشتبا بايد اين اشتباه را به نسلهاي آينده گفت تا به گمراهي نيافتند و شخصيت مقلد و مصرفي نشوند، بلکه بر پايه اي استوار با اتکا به خوبيهاي فرهنگ پارسي زندگي کنند. يک شخصيت مجازي و خيالي از خود ساختن، خطراتي چون دوگانه شدن با خويش را به بار ميآورد و در پي آن افسردگي و يا به جان ديگران افتادن، تکرار واژه ها، بدون آگاهي به مفهوم آن و بازي با کلمات، موجب بروزِشخصيتهاي مصنوعي و دو گانه ي متعددي در جامعه ي کونگ فو توآ گشته و از اصل مطلب، يعني پرورش تن و روان، به دور شده ايم. ما آدم ها گناهي نداريم، فقط ناآگاهيم که چنين ميکنيم، گناهکارانيم اگر آگاه باشيم و هنوز چنين کنيم 

در تاريخچه ي کونگ فو توآ آثار افراد نيک کردار نيز ديده ميشوند، که سر احترام به ذاتِ نيکِ اين افرادِ وارسته خم ميکنيم  

کونگ فو توآ طريقت دانايي به انشاء يا آفرينش تن و روان در ابتدا در ارتشِ شاهنشاهي ايران، بنام کن فو کاراتو شالوده و اساس کارهاي انسان آموزش و گسترش داده شد. در اوايل سالهاي ?? خورشيدي بصورت ورزشي مستقل در باشگاه هاي پهلوي، ديهيم و سپس تاج، باشگاه بانوان تاج يا دانشکده ي انشاي تن و روان گسترش يافت. پس از انقلاب اسلامي و بسته شدنِ دانشکده ي انشاء تن و روان، مکان دانشکده ي انشاي تن و روان يا باشگاه بانوانِ تاج، به مکان ورزشي حجاب تغيير نام يافت. کونگ فو توآ مانند همه ي هنرهاي رزميِ اصيل، هدفي وَراي نيروي بدني دارد. در سالهاي دهه ي?? ميلادي بروس لي، بنيانگزارِ هنر رزمي کونگ فو جيت کان دو، با بازيگري در فيلم هاي گوناگون و با شخصيت صميمي و رفتار دلنشينش موجب شناسايي کونگ فو Gong Fu به جهانيان شد، موجي که وي بوجود آورد، باعث پايه گذاري صدها سبک مختلف کونگ فو در سطح گيتي شد، يارومه ابراهيم ميرزايي که بنا به موج جامعه ي آن زمان در ايران، سبک کونگ فو توآ را بنيان نهادند، از بروس لي به عنوان نوري ياد ميکنند که لحظه اي کوتاه بر جهان تابيد و اثري نيک بجا گذاشت، هدف کونگ فو توآ نيز، اثر نيک است. بروس لي در سال ???? ميلادي بدنيا آمد و در سال ???? ميلادي در سن ?? سالگي در گذشت، آرامگاه او در شهر سياتِل، در شمال غربي آمريکا، نزديک مرز کاناداست، يادش گرامي و روانش شاد باد.
 

آقاي ابراهيم ميرزايي در ارتش شاهنشاهي ايران، کاراته گوجوريو که سبکي اصيل در کاراته است را فرا گرفتند، بر اين مبنا و پس از مسافرت مأموريتي ايشان از طرف ارتش شاهنشاهي ايران به تاي ايران به تايوان و بر اساس تجربيات ايشان کونگ فو توآ تولد يافت. هنر رزمي کونگ فو توآ به کشورهاي ديگر نيز برده شد وظيفه ي آنهايي که معرف کونگ فو توآ در خارج از ايران هستند اين است که بار سفرشان را که بارِ درختِ زندگيشان است خوب حفظ کرده و به درستي ترويج دهند.

از زمانيکه يارومه ابراهيم ميرزايي، بنيانگزار هنر رزمي کونگ فو توآ در درگيريهايي پس از انقلاب اسلامي ايران به پايشان گلوله خورد، هنر رزمي کونگ فو توآ که ورزشي نسبتاً جوان بود از پيشرفت خود باز ايستاد، در طي تمام اين سالها پس از بسته شدن سالن بانوان تاج، کونگ فو کاران با خون دل خوردن ها و کشيدن رنجهاي بسيار نهال کونگ فو توآ را در ايران و در ديگر کشورها حفظ کرده، پرورش و تکامل داده و به جايي رساندند که امروز به گفته ي شهروندان کشورهاي خارجي، اين سبک سبکي ويژه و تک است .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:36  توسط امیرعباسی  | 

تاريخچه KUNG FU

اولين کساني که پي به اين نيروي اسرار آميز بردند ،نژاد زرد بود ند وچون بعدهافقط از نيروي تن
استفاده کردند ،اصول ومباني علمي اين راه فراموش شد . اصولاً در سبکهاي رزمي کساني بوده اند
که دانش پيشينيان را با اندوخته تجربي خويش در آميخته اند وبه مقتضاي شرايط زماني ومحيطي
خود ،بيش از ديگران درمعرفي و ارائه يک شيوه رزمي خاص موفق بوده اند.ذکر نام وسبک ايشان
يادي است براي آنها که مي دانند وتذکري براي آنان که نمي دانند . هيچ استادي تاشيوه کلاسيک
واصولي را بطورکامل ودقيق نياموخته ،سبکي را معرفي نکرده است . ياد وخاطره اساتيد ،هميشه
شوق هنرجويان را برمي انگيزد واين همان چيزي است که مايه پيشرفت مي شود .
«اشتياق آموختن ودانستن » بسياري ازاين پيشگامان را ديگران نمي پسندند ، برخي به دلايل درست
وگروهي ديگر به علل نادرست . اما به هر تقدير قضاوت،قله هاي کوهي است که دامنه اش شناخت
درست ناميده مي شود. «هرچند هميشه افرادي هستند که در رسيدن به قله ، هلي کوپتر را به
کوهنوردي ترجيح ميدهند.» اگر هرکسي درهر درجه اي ازمهارت رزمي، عمر شاگردي بيشتري
داشته باشد ،استاد بهتري خواهد بود .
مطلب در زمينه ي بيانگذاران وبنيگذاري،بسيار است ودرحوصله اين مقاله نمي گنجد ،اطمينان داريم
اسا تيد فاضلي نيز هستند که به ازاي تدريس يک درس يا مطلب ،ده درس را تفهيم وتمرين مي کنند
واز وجود خود ،پلي مي سازند که نسلهاي آينده با عبور ازآن به شناخت دقيق تري دست يابند.
تامو بنيانگذار قديمي ترين شيوه شناخته شده متعارف در کشور چين و جهان است که کونگ فو نام دارد

 

. لغت کونگ فو به معني : انجام بيشترين کار در کمترين زمان است وکسي که اين هنر رزمي را
مي آموزد ،مرد ماهر وتصويري ازکارپيوسته وجدي را با خود دارد.
گفته ميشود کونگ فو حدود 2500 سال پيش در کشور چين توسط مردي به نام دراياما تائيشي
يا «تامو»يا «بودهي دارما»يا«دات مور»يا «بودا آدها »کاشف انديشه برتر ونفوذ روح توانا عرضه
شد.دراياما ثابت کرد که انسان قبل ازاينکه به مسائل دنياي خارج خود بيانديشد بهتر است به خود
بيانديشد وهمين فکر بود که جامعه ي قرن بيستم را با تکان شديد به مکتب خود رهنمون کرد و
هم اکنون ميليون ها انسان از کليه جوامع ،مفتون اين انديشه شده اند.
درا ياما درابتدا شاگردان را به گرد انديشه فرو برد وپس از ساليان زياد رياضت درتوانايي انديشه،
دانست که نيروي انديشه توانا است ولي تن بي حرکت است . ازهمين جابود که بمنظور نمايش
نفوز انديشه ي برتر ،حرکاتي ازدست وپا ابداع نمود.
حرکات دراياما با تحولهاي بسيار بصورت دست وپا وبالاخره متکي به نيرو هاي دوران بطريقه ي
علمي امروز به آن پرداخته ميشود ،آميخته اي از هنر تن وروان است که نام آن را کونگ فو
نهاده اند.
درسال 1900 استاداني از نژاد زرد بگرد هم جمع شدند واصولي بر ضربات علمي وفني بنام
هنرهاي مبارزه اي تنظيم کردند ومربياني نيز به کشور هاي مختلف جهان اعزام داشتند.
برخي اعتقاد دارند درا ياما ازهندوستان وارد چين شده ،اما پژوهشهاي دقيق تاريخي در حوزه
فنون رزمي ،وجود شيوه مبارزاتي شبيه به فنون وي رادرهندوستان آن زمان تأييد نمي کند.
دراين ميان نظر «پال پيلوت» مورخ فرانسوي وگروهي ديگر از محققان که معتقدند وي ازايران
به چين رفته است ،به حقيقت نزديکتر به نظر مي رسد . وجود معابدي که در غرب چين ميان
کوهستان ها وبعضاً در غار ها بنا ء شده ونقش نماد ماه وخورشيد «که از مباني ديدگاه ماني
وساير مخالفين سلسله ساساني است »بر ديوار آنها، همچنين مطالب تخصصي مطرح شده در
مکاتب کونگ فو درباره ي ماه واشاره اساتيد اين سبک به ماه ومعني آن در سبکهاي «پاشي ين چين ،
نگو چوچوآن»وساير سبکها وتلفظ چيني کلمه فارسي «تاماه » که همان « تاموست » به همراه خيلي
دلايل ديگر بنيا نگذار کونگ فو شائولين که شناخته شده ترين ريشه ساير هنرهاي رزمي جهان
است،رايک ايراني معرفي مي کند. به هر تقدير ، دراياما ازغرب به چين آمد وبه «بودتور »رفت
وپس از طي مراحل ومنازعاتي ، امپراتور،آن معبد را دراختار وي گذاشت تا تعليمات خودرا درآنجا
بنياد نهد. اين معبد پس از چند دوره تخريب وآتشسوزي وبازسازي ،بعدها درزمان سلسله «تانگ»
شائولين نام گرفت .
درهنگام استقرار تامو در اين معبد ، هنرجويان وي از فشار خستگي وتمرکز شديد اثناي تمرينات
فکري وروحي به ضعف جسماني شديدي مبتلا شدند که دراياما رامجبورکرد تمرينات بدني خواصي
را براي جلو گيري از فساد سلولي وافزايش قدرت جسماني به ايشان عرضه کند .قسمتي ازاين تمرينات
«شي آر لوهان شو»يا«آي کي کين کيو»نام دارد که امروزه نيز اگر درست تدريس شود،جزء مفيد ترين

 

 وسنگين ترين تمرينات بدني موجود دردنيا است .درا ياما دوکتاب به جاي مانده که يکي
«يي جين چينگ»نام دارد ودر ارتباط باتقويت نيروي جسماني است وديگري «شيه سويي جينگ»گفته

 

 مشود که ناظر بر تمرينات فکري وتعليمات روحي است .
ازکتاب دوم در مراجع رسمي کشور چين بطور علني اثري دردست نيست وگفته ميشود کتاب نخست
نيز به طور کامل در اختيار پژوهشگران قرار نگرفته است .دراياما پس از تعليم شيوه خود، روزي از معبد
خارج شد و ديگر هرگز بازنگشت ، اثري از مقبره يا قبر او دردست نيست ، ولي تصاويري که به او نسبت
داده مي شود ، از چين تا اوکيناوا واز استراليا تامحله چيني ها درشهر هاي مختلف آمر يکا ، زينت بخش
مکانهاي تمرين هنرهاي رزمي است .درحقيقت چهره واقعي دراياما همچون چهره حقيقي فنون او
براي همگان روشن نيست ، اما نتايج عمل او دراغلب نقاط آسياي جنوب شرقي هم ازنظر آييني وهم
به لحاظ تمرينات بدني تاامروز باقي مانده است.
کونگ فو توآ درايران درسال 1352 توسط بيانگذار آن استاد پروفسور ابراهيم ميرزايي با 5 نفر
هنرجو فعاليت خود را آغاز نمود ودرحال حاضر تعدادعلاقمندان به هزاران نفر در سطح کشور رسيده
است واين نشان دهنده ي تيزهوشي وذکاوت هموطنان است که خيلي زود به فوائد کونگ فوپي بردند
وبسوي اين ورزش کشيده شدند.
کونگ به معناي دانايي و فو به معناي طريقت است ودرپيونداين کلمات به کونگ فو طريقت دانايي
گفته ميشود حرکت در مسير دانايي ويا گام برداشتن در طريقت دانايي به درک انسان بستگي دارد
ودرک حاصل نيروي فکر است وفکر نيز در جسم قرار دارد که به آن پايگاه فکر مي گويند.
کونگ فو ضمن اين که داراي يک تاريخچه از منه ي قديمي مي باشد ، يک نگرشي است بر دنياي
جديد و جواناني که دراين اثر هيجان زده بسر ميبرند وهرگونه اعمال قهرماني ازآنان سلب شده
وگاهي گوشه گيري وبي بندو باري آنان را مبتلا ساخته است يک دنياي جديد است ، راهي پر قدرت
است وروش درست انديشيدن ميباشد

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 18:25  توسط امیرعباسی  | 

مطالب قدیمی‌تر